سعید-هوشیار

سعید هوشیار

مدرس فلسفه و منطق

درباره سعید هوشیار

  • کارشناس ارشد فلسفه
  • دبیر درس منطق و فلسفه دبیرستان تیزهوشان
  • انتخاب تدریس برتر ناحیه ۱سال 1399
  • پژوهشگر علوم انسانی
  • مجری طرح فلسفه برای کودکان و نوجوانان
  • تالیف و حل تست های کنکور دروس منطق و فلسفه با روش p4c