فاطمه-پور-علی

فاطمه پورعلی

مشاور رشته هنر

درباره فاطمه پورعلی

دروس هنر باید به صورت تطبیقی خوانده شود و خلاصه نویسی در دروس از اهمیت زیادی برخوردار است که در جلسات مشاوره این موارد برای دانش اموزان همیشه در نظر گرفته میشود و به بهترین صورت راهنمایی میشوند. من در جلسات دوستانه و صمیمانه دانش اموزان را همراهی می کنم تا به هدف خود خیلی راحت و سریعتر برسن.