علی-اصغر-جواز

علی اصغر جواز

مدرس دینی

درباره علی اصغر جواز

  • ارائه تکنیک های حل تست زیر 20 ثانیه

  • طراح سوالات آزمونهای آزمایشی

  • دبیر رسمی آموزش و پرورش

  • 30سال سابقه کار

  • 25 سال تدریس حرفه ای کنکور در دبیرستان های تیز هوشان ،سمپاد و مدارس خاص

  • مدرس رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور

نمونه تدریس

آموزش دینی - استاد جواز
آموزش دینی - استاد جواز

دوره های آموزشی

هیچ داده ای یافت نشد