امین نجفی

امین نجفی

مدرس ریاضی

درباره امین نجفی

  • دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه شیراز
  • 15 سال سابقه تدریس ریاضیات کنکور
  • مدرس رتبه های دورقمی
  • تدریس مفهومی باکمترین نکات حفظی

نمونه تدریس

ریاضی تعیین علامت - استاد نجفی