امیر تبرزد

استاد فیزیک

درباره امیر تبرزد

  • مدرس فیزیک تقویتی و کنکور
  • 15سال سابقه تدریس درآموزشگاه ها ومدارس برتر شیراز

 

نمونه تدریس

آموزش فیزیک استاد تبرزد