علی-مختارنامه

علی مختارنامه

مدرس عربی

درباره علی مختارنامه

  • فارغ التحصیل فوق لیسانس عربی

  • 10 سال سابقه تدریس

  • مدرس مدارس دستغیب ،فرزانگان و نمونه دولتی آل محمد

نمونه تدریس

عربی دهم - استاد مختارنامه
عربی انسانی - استاد مختارنامه