عاطفه-رحیمیان-استاد-ریاضی

عاطفه رحیمیان

مدرس ریاضی

درباره عاطفه رحیمیان

  • دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک
  • 6 سال سابقه تدریس درس ریاضی کنکور و تقویتی

نمونه تدریس

حل نمونه سوال 1 ریاضی دوازدهم
حل نمونه سوال 2 ریاضی دوازدهم
آموزش ریاضی استاد رحیمیان - مبحث تابع