برنا-جاویدی

برنا جاویدی

مشاور رشته تجربی

درباره برنا جاویدی

مسیر موفقیت بدون شک از مسیر شانس نمیگذرد! هر آن چه که به شانس تعبیر میشود چیزی نیست جز تلاشِ پیوسته آن هم در مسیر درست!
اکثر چالش هایی که در راه کنکور با آن ها مواجه میشویم به دلیل ” انتخاب مسیر نادرست ” است!
وظیفه دانش آموز ” آزمون و خطا کردن ” برای یافتن مسیر درست نیست! نه چنین فرصتی برای دانش آموز وجود دارد و نه ریسک آن قابل توجیه است.
گزینه بهتر استفاده از تخصص افرادیست که این مسیر درست را پیدا کرده اند و به مقصد رسیده اند و دلسوزانه با تو همراه میشوند و البته تجربه ارتباط با انواع و اقسام دانش آموزان را دارند.
من دکتر برنا جاویدی دانشجوی پزشکی دانشگاه شیراز با برنامه ریزیِ دقیقِ کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت و البته کاملا شخصی سازی شده ، متناسب با وضعیت و ویژگی های شخصیِ دانش آموز ، با تو تا آخر این مسیر همراهم.
پیگیری و نظارتِ روزانه روی اجرای برنامه هفتگیِ ارائه شده ، احتمال خروج دانش آموز از مسیر درست را به نزدیک صفر میرساند!
مشاوره انگیزشی ، آموزش تکنیک های کنکوری مثل افزایش تمرکز ، کاهش اضطراب ، آموزش اصول مطالعه ، نحوه صحیح برنامه ریزی ، آموزش نحوه مطالعه هر درس و… فقط بخشی از برنامه مشاوره ماست!
کیفیت مطالعه با آزمون های هفتگیِ آنلاین و حضوری ، به صورت تک درس و جامع ، رصد میشود!
موفقیت نه آسان است و نه اتفاقی…