الهام مهدوی

مشاوره رشته تجربی و ریاضی

درباره الهام مهدوی

  • کارشناسی ارشد ریاضی

  • ۱۴ سال سابقه فعالیت‌های مشاوره‌ای و آموزشی

  • ۵ سال سابقه مشاوره‌ی تخصصی مقطع یازدهم