الناز-حیدری

الناز حیدری

مشاور رشته تجربی و ریاضی

درباره الناز حیدری

در جلسات مشاوره تحصیلی خبری از برنامه های کپی شده و‌از پیش تعیین شده نیست. برنامه ریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف و سرعت مطالعاتی شما که در طول جلسات مشاوره مشخص می شود،انجام خواهد شد.
برنامه ریزی بصورت هفتگی تنظیم خواهد شد و هرهفته به انتخاب مشاور یک امتحان از مباحث همان هفته گرفته می شود
برنامه ها در یک راستا جلو می رود و تلاش می کنیم تا با دانش آموز،گام به گام بر اساس یه برنامه دقیق و هم سو با برنامه های کلاس خصوصی،آزمون های آزمایشی و برنامه های مدرسه جلو بریم تا به بهترین روند مطالعه دست پیدا کنید