حسین عطرسایی

مدرس فیزیک

درباره حسین عطرسایی

  • دانش آموخته برتر مهندسی برق دانشگاه تهران
  • 4 سال سابقه تدریس  درس فیزیک کنکورو تقویتی
  • طراح و مؤلف سوالات آزمون های کشوری ماز و قلم چی

نمونه تدریس

حل نمونه سوال فیزیک دوازدهم
فصل سوم فیزیک دهم - انرژی مکانیکی - استاد عطرسایی