مهدی-جمال-پور

مهدی جمال‌پور

مشاور رشته تجربی

درباره مهدی جمال‌پور

  • رتبه ی ۱۲ کنکور سال ۹۰

  • فارغ التحصیل پزشکی از علوم پزشکی شیراز

  • دانشجوی مقطع تخصص پاتولوژی