مدیسا شادمهر

مدرس فیزیک

درباره مدیسا شادمهر

  • فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه شیراز

  • 20 سال سابقه تدریس

  • دبیر رتبه های تک و دو رقمی کنکور

نمونه تدریس

آموزش فیزیک - استاد شادمهر
آموزش فیزیک استاد استاد شادمهر - فصل فشار دهم
آموزش فیزیک استاد شادمهر - فصل جاری یازدهم