منا-صداقت

منا صداقت

مدرس هندسه و گسسته

درباره منا صداقت

  • دانش آموخته دانشگاه شیراز
  • 14 سال سابقه تدریس ریاضیات کنکور
  • مدرس ده ها رتبه دو رقمی و سه رقمی کنکور سراسری
  • مدرس درس هندسه رتبه 3 کنکور سال 97 و رتبه 8 سال 96
  • مدرس بیش از 200 دانش آموز پذیرفته شده در رشته های علوم پزشکی
  • مدرس بیش از 500 دانش آموز پذیرفته شده در رشته های مهندسی دانشگاه

نمونه تدریس

آموزش هندسه - استاد صداقت
آموزش هندسه - استاد صداقت