نگار-عدالتی-معلم-ریاضی

نگار عدالتی

مدرس ریاضی

درباره نگار عدالتی

  • دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جبروتوپولوژی دانشگاه شیراز
  • 13 سال سابقه تدریس درس ریاضی کنکور و تقویتی
  • رتبه دوم دانش آموخته برتر دانشگاه شیراز

نمونه تدریس

آموزش ریاضی دوازدهم 1 - استاد عدالتی
آموزش ریاضی دوازدهم 2 - استاد عدالتی