رضا-کاظمی

رضا کاظمی

مدرس زیست

درباره رضا کاظمی

  • رتبه 36 کنکور سراسری

  • عضو بنیاد علمی نخبگان

  • دندانپزشکی شیراز

  • 4 سال سابقه تدریس

نمونه تدریس

استاد کاظمی