کیوان-رضوی

کیوان رضوی

مدرس فیزیک

درباره کیوان رضوی

  • دکترای فیزیک

  • عضو هیئت علمی دانشگاه

  • 15 سال سابقه تدریس فیزیک کنکور در آموزشگاه های برتر

نمونه تدریس

حل همه تستهای سینماتیک کنکور با یک تکنیک خاص توسط استاد کیوان رضوی
جمع بندی فیزیک یازدهم فصل اول
جمع بندی فیزیک دهم فصل سوم