رضا-رضوی

رضا رضوی

مدرس شیمی

درباره رضا رضوی

  • عضو بنیاد ملی نخبگان ایران
  • کارشناسی ارشد نانو مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
  • مدیریت دپارتمان شیمی آموزشگاه الوند
  • طراح آزمون‌های قلم‌چی
  • مولف چندین جلد کتاب
  • ویراستار کتاب‌های خیلی سبز و نشر الگو

 

نمونه تدریس

آموزش شیمی - استادرضوی
آموزش شیمی - استاد رضوی
آموزش شیمی - استاد رضوی