مازیار وصال

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز دبیررتبه های تک رقمی و دو رقمی بیش از صد رتبه دورقمی کنکور سراسری 8 سال سابقه تدریس در مدارس فرزانگان دارای 21 سال سابقه تدریس