نادر اسماعیل پور

دانش آموخته مهندس مکانیک دانشگاه شیراز دبیر 39 رتبه تک رقمی کشوری و بیش از دویست رتبه دورقمی و بیش از هزار رتبه سه رقمی دارای 30 سال سابقه تدریس