فاطمه ژوبین

دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه سراسری شیراز و مدرک مشاور تحصیلی از سازمان بهزیستی دارای ۳ سال سابقه تدریس دروس آمار و روش تحقیق و روانشناسی تربیتی در پیام نور ۵ سال سابقه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در دبیرستان های متوسطه دوم